Geef ze leven, ook in Wit Rusland
In 1997 is in Barovlany, zeven kilometer buiten Minsk, een oncologisch kinderziekenhuis gebouwd. Dit is gerealiseerd met geld uit het buitenland., vooral de Oostenrijkse regering heeft daar een groot aandeel in gehad. Het oncologisch kinderziekenhuis heeft zich gespecialiseerd in het behandelen van kankerpatiënten. Dit centrum behoort dot de drie grootste centra voor oncologie ter wereld. Ten gevolge van de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl is het aantal kinderen met verschillende soorten kanker nog veels te hoog.
 

Geef ze een bed
Het oncologisch ziekenhuis heeft te kleine capaciteiten, met name de dagvang is een schrijnend probleem geworden. In de omgeving is geen Ronald McDonald huis of een andere vorm van logeermogelijkheid. Het gevolg is dat nabehandeling en controles niet kunnen worden uitgevoerd. De ouders en doctoren zien geen uitweg. Kortom de huidige capaciteit is ontoereikend, er zijn veel meer bedden nodig.

Geef ze een huis

Nu is er de mogelijkheid om bij het centrum zogenaamde tijdelijke huizen te plaatsen. Dit zijn 20 units, elk met twee verblijf ruimtes met twee bedden. Dit is natuurlijk een unieke kans die wij met beide handen moeten aangrijpen. Want op deze manier kunnen wij de zo hard getroffen families, waarvan de ouders verantwoordelijk zijn voor de verzorging van hun zieke kind, enorm helpen. Ziekte in het gezin betekent niet werken en geen werk is geen inkomen. Een snellere behandeling, vergroot de kans op genezing.
 
Geef ze een kans
Om tijdelijke huizen te realiseren en de benodigde gelden hiervoor bij elkaar te krijgen, hebben al de Europese hulporganisaties de handen ineen geslagen. Rusland Kinderhulp wil zich inzetten om voor een Nederlandse bijdrage te zorgen. Het zal toch prachtig zijn dat wij minimaal één unit kunnen plaatsen van € 30.000 maar nog veel mooier zal het zijn dat wij er twee kunnen plaatsen!

Uw gift voor dit kind

Children Beds

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.