Financiële verantwoording en de nieuwe opzet van deze nieuwe website

SRK bestaat officieel sinds 17 februari 1994, opgericht door een initiatief van de PKN kerk in Hollandscheveld. Maar de allereerste groep kwam al op 29 januari 1993. In de voorgaande jaren waren er richtlijnen aangaande de financiële verantwoording. Vanaf 1 januari 2014 dient dat anders geregeld te zijn.

Een Stichting die door de belastingdienst ANBI gecertificeerd is, heeft vanaf die tijd de plicht om jaarlijks diverse stukken te publiceren op zijn hoofdwebsite. Dit is gerealiseerd door het SRK bestuur (zie hieronder). De lokale SRK werkgroepen maken deel uit van de verslagen en verantwoording.

Daarom hebben we nu gekozen om de verantwoording vanaf dit jaar en alle voorgaande jaren hier te tonen en niet meer ook nog eens op het papier af te drukken. Zie het als een efficiënte stap, om kosten te besparen en de transparantie te verbeteren.

Het bestuur van SRK = Kinderhulp in Belarus

Giften, schenken, helpen doelen realiseren

SRK is dus al meer dan 25 jaar een goedgekeurde organisatie:

Voorwaarden 

Om de schenking af te kunnen trekken voor de belastingdienst, dient de schenking aan de volgende voorwaarden te voldoen:

•    Het moet een schenking zijn aan een zogenaamd algemeen nut beogende instelling (ANBI) of vereniging;
•    De schenking moet in de vorm zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen;
•    De schenking moet minimaal vijf jaar achter elkaar worden gedaan;
•    Tegenover de schenking mag geen tegenprestatie staan;
•    Bij de aangifte inkomstenbelasting moet de gift als persoonsgebonden aftrekpost worden opgegeven;
•    Per 2014 is een bij de notaris opgemaakte akte niet langer noodzakelijk voor de aftrekbaarheid van een periodieke gift. De gift mag ook zijn vastgelegd in een onderhandse akte van schenking die vervolgens wel aan alle andere voorwaarden moet voldoen.

Zoals je weet heeft SRK een zogenaamde ANBI status. Dat betekent onder meer dat giften die je overmaakt aan SRK in aanmerking komen als aftrekpost. Afhankelijk van de hoogte van jouw inkomen ontvang je een percentage van de giften terug. Een nadeel is dat hiervoor een drempel van 1 procent van jouw gezinsinkomen geldt. Hierdoor kun je jouw belastingvoordeel niet volledig benutten.

Om jouw belastingvoordeel wel volledig te kunnen benutten kun je er voor kiezen jouw gift voor een periode van 5 jaar vast te leggen. Het voordeel van deze manier van schenken is dat jouw gift geheel aftrekbaar is.

Tot voor kort kon dit door deze gift vast te leggen in een notariële akte. Dit kan nog steeds maar het is ook mogelijk om dit vast te leggen in een overeenkomst tussen jou en SRK via een formulier die je kunt downloaden via de site van de belastingdienst.

Het voordeel
Stel dat jouw gezinsinkomen € 35.000 is en je wil jaarlijks € 300,- aan ons schenken.
•     Zonder een notariële akte geef je € 300 en dat kost je eveneens € 300,- per jaar.
•    Met een notariële akte geef je € 300,- en ontvang je bij dit gezinsinkomen 42% terug van de belasting. Dit kost je dus slechts € 174,-, een voordeel van maar liefst € 126,-
•    We hopen natuurlijk dat je bereid bent om dit belastingvoordeel daarna ook aan ons te doneren. Je zou via de notariële akte zelfs € 517,- kunnen geven. Je krijgt van dit bedrag namelijk 42% terug zodat je nog steeds € 300,- per jaar betaalt.

Wat moet je doen?
Als je gebruik wilt maken van deze mogelijkheid kunt je het formulier downloaden, invullen en aan ons sturen. Wij vullen dan onze gegevens in en nemen het op in ons register. Wil je meer informatie? Neem contact t.a.v. onze penningmeester Jannes te Velde op via ons e-mailadres info@ruslandkinderhulp.nl.
De SRK voldoet aan de ANBI voorwaarden en is geheel transparant. Hieronder vind je de verplichte verantwoording van dit jaar en voorgaande jaren.

ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Vanaf 01-01-2008 is de SRK ANBI geregistreerd. Zie elders bij formulieren de verklaring van de belastingdienst. Voor ANBI’s geldt dat giften aan deze instelling aftrekbaar zijn voor de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ook kunnen ANBI’s in aanmerking komen voor een vrijstelling van de heffing van het recht van schenking en het recht van successie.

Bank:

RABO rekening:
IBAN: NL92RABO0316627739 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp
BIC: RABONL2U

​Fiscaal/RSIN nummer: 8129.95.582

Kamer van Koophandel: 
K.v.K. 41 02 00 87 sinds 17 februari 1994
Doelstelling: 
Hulp bieden aan kinderen in Wit-Rusland volgens de statuten

PDF bestanden:
Je kunt de PDF bestanden op onze website met behulp van Acrobat Reader bekijken. Heb je nog geen Acrobat Reader? Download de Adobe PDF reader

  Statuten

  Beleidsplan

  Declaratiebeleid

  ANBI verklaring

Financiële verantwoording:

Belasting:
De SRK stichting beschikt sinds 5 december 1995 over een goedkeurende verklaring als bedoeld in art. 24 lid 5 van de Successiewet 1956. Als zodanig zijn giften aftrekbaar mits voldaan wordt aan de daarvoor bekende wetgeving. Dossiernummer: 12842 Afdeling: art 24 Kantoor ’s HertogenBosch.

Communicatie en adviezen aan de belasting, aangaande de SRK, is voorbehouden aan: de heer H. Huisjes en/of de heer J. Koster of het bestuur. Particuliere belasting vraagstukken kunnen alleen tegen betaling in behandeling worden genomen door de heer H. Huisjes. De door de SRK ter beschikking gestelde informatie is vrijblijvend, hieraan kunnen nimmer rechten worden ontleend.