“Geef gij ze te eten” 
Help mee een ander toekomst te geven! Een aantal jaren geleden besloten wij het project “financiële adoptie” in te voeren. Het belangrijkste doel was en is om gastouders de mogelijkheid te geven om “hun” kind en zijn of haar familie financieel te ondersteunen en zo goed mogelijk te controleren of de bijdragen van de gastouders goed besteed worden.

Veel gastouders maken van gelegenheid gebruik. 
Van deze mogelijkheid hebben heel veel gastouders gebruik gemaakt en heel veel kinderen en gezinnen zijn al geholpen. Kinderen kunnen studeren, er is geld voor kleding, school spullen, medicijnen, goede voeding en huisvesting. Het programma is een groot succes. Kinderen zien weer toekomst, er is een extraatje, het contact met de Nederlandse gastfamilie en de hulp motiveert in een soms uitzichtloos bestaan. Er is daardoor een zekere controle en vooral: er is belangstelling in het wel en wee van de kinderen en hun omgeving en familie.

Medewerkers van Help People en vrijwilligers in de regio’s houden contact met de gezinnen en houden zo goed mogelijk zicht op de ontwikkelingen in de gezinnen en de resultaten.

Kind beter, ouders failliet of gescheiden!
Na de ziekte moet het kind het leven weer opnieuw op orde zien te krijgen door bijvoorbeeld het weer starten met een opleiding. Deze kinderen uit gezinnen die het, door die ingrijpende ziekte, enorm moeilijk hebben gehad wegens hoge kosten van medicijnen, bezoeken aan artsen en verblijf in het ziekenhuis, daarvoor zelf hun baan moesten opzeggen. De verzorging van de kinderen in ziekenhuizen gebeurt veelal door de ouders zelf! Deze kosten maar ook de reiskosten zijn voor de ouders of familie (…) zelf! Ouders smeken ons vaak om financiële hulp!

De “adoptie ouders” of de sponsor in Nederland ontvangen een foto van het kind en de omschrijving van de gezinssituatie, voorst worden er berichten van en over het kind naar de “adoptie ouders” gezonden over het wel en wee van het gezin.

De bijdragen worden doorgaans persoonlijk overhandigd, soms moeten ze worden afgehaald bij het kantoor Minsk of bij één van onze regionale vertegenwoordigers elders in het land. Dit wegens het meestal ontbreken van bankrekeningen, hoge overboekingkosten en de enorme administratieve procedures is dat het meest effectief gebleken. Medewerkers en vrijwilligers bezoeken de ontvangende gezinnen en rapporteren over de gang van zaken en besteding van de bijdragen volgens afspraak. Aanmelding voor financiële adoptie is mogelijk via het aanmeldingsformulier. De juridische voorwaarden en verplichtingen zijn onderdeel van de aanmelding.

  Financieel adoptieformulier

PDF bestanden: 
Je kunt de PDF bestanden op onze website met behulp van Acrobat Reader bekijken. Heb je nog geen Acrobat Reader? Download de Adobe PDF reader