“Geef gij ze te eten” Kinderen hebben een positieve hand op hun schouders nodig
Help nu mee een ander toekomst te geven! Vele jaren geleden besloten wij het project “financiële adoptie” in te voeren. Het belangrijkste doel was en is om betrokken sponsoren de mogelijkheid te geven om iets bij te dragen aan de situatie in de gezinnen. Belarus vraagt anno 2020 om aandacht; gezinnen-kinderen zijn in nood…

Er is 25 jaar ervaring opgedaan met ondersteuning aan gastgezinnen. We hebben veel nood gezien en die is er nu opnieuw door de grote verdrukking en inflatie binnen Belarus. Van deze sponsormogelijkheid kan gebruik gemaakt worden nu bijna alle mogelijkheden zijn afgesloten.

Help kinderen studeren of draag bij aan goede zorg, vitamines en medicijnen 
Met een kleine bijdrage help je de kinderen meer dan je je kunt voorstellen. Er is geld nodig voor vitamines, medicijnen, kleding en voor schoolspullen. Ouders zien weer toekomst, er is een extraatje, je weet zelf hoe dat voelt.

Contact met buitenland is van groot belang
Een briefje vanuit een Nederlandse gastfamilie en de hulp motiveert, in een soms uitzichtloos bestaan. Er is belangstelling voor het wel en wee van de kinderen, hun familie en omgeving. Medewerkers van de hulp organisatie NGO Help People, DayCentres YFC of CIT en vrijwilligers in de regio’s houden contact met de gezinnen. Er is zicht op de ontwikkelingen van de kinderen in de gezinnen.

Gekozen en goedgekeurde ontvangers kunnen de volgende begunstigden zijn:
– kinderen die minder valide zijn
– chronisch zieke kinderen en kinderen met kanker
– kinderen uit zogenaamde ‘grote’ gezinnen (herplaatste of samengestelde kinderen)
– arme gezinnen, dit zijn kinderen die veelal geselecteerd zijn vanwege een ernstige armoede door bv. een eerdere situatie

Voorkom dat ouders failliet gaan of gaan scheiden!
Een van de vele nare voorbeelden die we kennen. Na een jarenlang durende ziekte moet een kind het leven weer opnieuw op orde zien te krijgen door bijvoorbeeld het starten met een opleiding. Deze kinderen uit gezinnen die het (door de ingrijpende ziekte) enorm moeilijk hebben gehad wegens hoge kosten van medicijnen, bezoeken aan artsen en verblijf in het ziekenhuis en daarvoor zelfs hun baan moesten opzeggen. De verzorging van de kinderen in ziekenhuizen gebeurt veelal door de ouders zelf! Deze kosten, maar ook de reiskosten, zijn voor de ouders of familie (…) zelf! Ouders smeken ons vaak om financiële hulp. Met jouw hulp komt er weer een beetje lucht in de moeilijke omstandigheden.

Jouw hulp werkt echt
De ‘adoptieouders’ of de sponsor in Nederland ontvangen ieder jaar een foto van het kind en een klein briefje met omschrijving van de situatie. De bijdragen worden tegenwoordig twee keer per jaar uitgekeerd, na een lange intake van het Ministerie van de President en de sociale dienst ter plekke. De administratieve rompslomp is er nu alleen maar groter geworden. Aanmelding voor financiële adoptie is mogelijk via het aanmeldingsformulier. De juridische voorwaarden en verplichtingen zijn onderdeel van de aanmelding. Meld je nu aan.

  Financieel adoptieformulier

PDF bestanden: 
Je kunt de PDF bestanden op onze website met behulp van Acrobat Reader bekijken. Heb je nog geen Acrobat Reader? Download de Adobe PDF reader