In Nederland heeft SRK 25 werkgroepen en ca. 100 vrijwilligers, waarbij het secretariaat dagelijks bezet is door medewerkers, een bestuur heeft en een bestuursadviescollege. Er zijn verder ca. 50 CVK (Contact Personen Vakantiekinderen) die de vakantiekinderen coordineren. SRK werkt op basis van uitsluitend vrijwilligers.Naast de eigen werkgroepen informeert SRK alle actieve groepen in Nederland op een vrblijvende wijze. Er zijn in Nederland ca. 80 humanitaire hulp organisaties die actief zijn in Wit-Rusland.

Rol van een werkgroep:
Werkgroepen ontvangen kinderen, ontwikkelen hulpprogramma’s, excursiereizen en andere zaken die passen binnen de doelstelling van Rusland Kinderhulp.

Verantwoordelijkheden:
Op basis van sluitende juridische overeenkomsten met de lokale mensen, die ook actief zijn in de werkgroepen, hebben wij geregeld dat de financien van de werkgroepen, de selectie van gastouders en alle juridische aspecten ten aanzien van verantwoordelijkheden voor de kinderen tijdens het verblijf in Nederland vallen onder de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur.

Binnen Stichting Rusland Kinderhulp zijn werkgroepen en contactpersonen voor vakantiekinderen (CKV’s) actief.
Mocht je een vraag hebben en er is een werkgroep actief in jouw gemeente dan kan je op de website van de werkgroepen meer informatie/contactgegevens vinden. 
Behalve kinderhulp, wil Stichting Rusland Kinderhulp structurele hulp bieden aan noodlijdend Wit-Rusland. Diverse projecten zijn opgezet en enkele zijn met succes afgerond.  Meer informatie zie: projecten
Politiek en informatie over Belarus 

Het wel en wee van “onze kinderen” in Wit Rusland en hun families waarmee wij in de loop der jaren warme banden mee hebben ontwikkeld houdt ons in de barre economische omstandigheden van dit moment, allemaal bezig.
De Wit Russische Centrale bank gaat er vanuit dat de inflatie in 2011 uit zal komen op iets van 120%.  Dat betekent dat je geld en de salaris meer dan de helft minder is geworden. Dat kan niet anders dan in de komende periode tot enorme prijsstijgingen leiden, zeker waar het gaat om producten die ze moeten importeren. De werkelijk klap voor de gezinnen komt nog.
Het is je zeker ook niet ontgaan dat er op politiek niveau van alles en nog wat speelt. Soms zien wij dat op de sites met het SRK-logo informatie verschijnt over de situatie in het land van “onze kinderen”.
Dat kan  absoluut niet.  Uitspraken over politiek gevoelige thema’s over de situatie in en de relatie met Wit Rusland zijn nadrukkelijk aan het SRK bestuur voorbehouden. We mogen gelukkig in Nederland vinden wat we willen maar op dit punt willen wij de touwtjes strak houden.

Wij hebben gekozen voor de lijn dat SRK zich niet bemoeit met de interne politieke en culturele eigenaardigheden in ons gastland.  Belarus is van en voor de Wit Russen en zij bepalen daar hoe het moet met de politiek en met hun leven.  Wij helpen kinderen en hun gezinnen die de hulp en steun hard nodig hebben en daar houdt het voor SRK mee op.
Wij gaan er zonder meer vanuit dat de Wit Russische autoriteiten een verbinding tussen humanitaire hulp en het bemoeien wat zij binnenlandse aangelegenheden vinden, niet zullen accepteren.
Dat zou betekenen dat wij ons werk voor de kinderen niet meer kunnen doen.
Dus wat ons betreft is het adagium: “afblijven van politiekgevoelige onderwerpen”.
Het klinkt hard maar wij willen ook niet dat dergelijke uitingen op websites komt van onze SRK werkgroepen.
Het SRK bestuur.