We spreken over financiële adoptie, wellicht zouden we het beter kunnen duiden als financiële ondersteuning voor een bepaalde periode of een eenmalige gift. Deze gift wordt bepaald door de gever, de sponsor.

Doelgroepen
Voor wie is het nodig om ondersteuning te vragen? In meer dan 25 jaar zijn de volgende groepen opgevallen.
We duiden de volgende 4 groepen kinderen onder de 10 jaar:

  • Kinderen die minder valide zijn;
  • Chronisch zieke kinderen en kinderen met kanker;
  • Kinderen uit zogenaamde “ grote”  gezinnen. (herplaatste of samengestelde kinderen);
  • Arme gezinnen, dit zijn kinderen die veelal geselecteerd zijn vanwege een ernstige armoede door bijvoorbeeld een eerdere situatie.  

Je doet al mee voor € 0,50 per dag
De inning vanaf jouw bank is per kwartaal € 44,- ( per dag € 0,50) € 88,- ( per dag € 1,-) of € 134,- (per dag € 1,50) .
Het geld is met minimale aftrek van administratiekosten, wat volgens de wet 25% mag zijn, echter rekent SRK al jaren slechts 10%.
Jazeker, er zijn ook sponsoren die eenmalig een vrije gift schenken. Schrijf er dan wel bij voor kinderhulp of voedselpakketten.

Meld je nu aan.

Er is een eenvoudig contract
Dit contract is tot wederopzegging en loopt 3 jaren en wordt stilzwijgend verlengd. Als in Belarus wordt vastgesteld dat het geld niet goed wordt besteed, bv. door overlijden, faillissement, als gever in surseance komt, als autoriteiten anders beschikken of als er andere motiverende redenen zijn om te stoppen, hoor je dit schriftelijk van ons. De afschrijvingen worden dan direct gestopt.

Stuur nu je aanmelding naar info@ruslandkinderhulp.nl.
Of vind hier de link naar het aanmeldformulier.

Mogen we samen de hand reiken naar de families in GROTE NOOD.
“Geeft gij hen eten”  (Matthéus 14)

Financiële adoptie – uitgelicht