Wat is de bedoeling van ons leven? De grootste vreugde kunnen we halen door onze naasten te helpen, dichtbij en ver weg. Nu vertelt de media ons dat het geen zin heeft. Het komt ons slecht uit of ze veranderen toch nooit, het zal wel geen zin hebben…Dus geven we het op, het heeft ons in slaap doen sukkelen. Wij zijn onderdeel van de maatschappij.

Er is nog steeds armoe, er is veel nood. Belarus is in opbouw. Er zijn veel mensen en groepen mensen met meer zorgen. Een van die groepen zijn de Genome kinderen en hun families. 

Er zijn +/- 170 families met jonge kinderen met de spierziekte Genome (Spinal Muscular Atrophy). Grofweg 30% van de kinderen zijn niet in staat om de intensive care te verlaten, omdat het thuis ontbreekt aan een goede omgeving en de juiste zorg. In iets meer dan de helft van de families is het de moeder die zorg draagt voor de zieke kinderen. Dit brengt de nodige kosten met zich mee. Daarom is SRK het Genome project gestart.

Voor € 40,- kun je al 2 voedselpakketten weggeven! Een mooier kerstgeschenk kun je je niet indenken voor deze families.

De voedselpakketten kun je bestellen door een bedrag over te maken naar NL92 RABO 0316 6277 39 t.n.v. Stichting Rusland Kinderhulp,
o.v.v. “Voedselpakket Genome kinderen”.

‘Omdat we om hen geven’
   

 

 

 

Hét kerstgeschenk van 2017