Nadat bekend was geworden dat dit jaar het laatste jaar zou zijn, zijn er veel vragen gekomen hoe er volgend jaar kinderen kunnen worden uitgenodigd. Ook hebben een klein aantal werkgroepen aangegeven nog iets langer door te willen gaan. Hierover gaan we binnenkort weer in gesprek.

Er is veel nagedacht, gebrainstormd en plannen gemaakt over het goed afsluiten van de vele mooie activiteiten van onze stichting. We hebben als bestuur een principe besluit genomen om hieraan tegemoet te komen en nog enkele vakantiebussen te laten rijden in 2020, onder verantwoordelijkheid van SRK met de bekende procedure.

Deze kerstbus is dan de voorlaatste, omdat we steeds minder uitnodigingen en daardoor passagiers ontvangen en de vele problemen. Alles in de lijn der verwachting.

De opgave voor deze kerstbus kan tot 21 oktober, de aankomst van de kerstbus is zaterdag 21 december 2019 bij sporthal ‘De Marke’, aan de Otto Zomerweg 69 in Hollandscheveld.

Velen vragen zich af wat de mogelijkheden zijn na 2020 voor het uitnodigen van kinderen. In 2021 hopen wij in Minsk een organisatie klaar te hebben. Er zijn diverse opties, echter sluit de manier waarop wij hier in SRK georganiseerd zijn en hun wijze van organiseren nog niet aan. De inzet moet zijn dat deze organisatie (volgens bepaalde procedures vanuit Belarus) minderjarigen kan uitnodigen. Het aantal bussen in 2021 zal dan wel veel minder zijn.

Groepen kinderen

Op 13 september is er een nieuwe groep kinderen aangekomen in Papendrecht. De eerst volgende groep is aanstaande vrijdag 27 september in Dronrijp.

Een voorlaatste of laatste humanitaire zending staat in oktober gepland.

Gift

Een gift van € 1.200,- zal naar het kinderziekenhuis Ostroshitski Gorodok nabij Minsk gaan.

Kerstkinderen en verder nieuws van SRK