De allerlaatste uitgave van het SRK magazine is verstuurd. Dit jaar een speciale jubileumuitgave met een ander formaat.

Velen zullen zich hebben afgevraagd, ‘hoe krijgen we zonder lidmaatschap of vaste contributie toch elk jaar weer een boekje’?

Er was elk jaar geld over, ieder jaar kwamen er vele giften binnen. Natuurlijk waren er in het begin veel vrijwilligers, richtten we een filantropisch bedrijf in Minsk op,  een bedrijf dat zonder winst haar diensten aanbod, met een onbetaalde directeur, zonder winstbejag.

Hierdoor konden er tienduizenden kinderen reizen tegen een lage kostprijs. Vele gezinnen, maar ook arme en zieke kinderen, konden worden geholpen. Meer dan 10.000 keer werd er een kinderbijbel uitgereikt en net zoveel bijbelcursussen werden er gegeven. Het evangelie kon vrij zijn weg vinden, onze lijfspreuk was; “geeft hen te eten”.

De activiteiten van Stichting Rusland Kinderhulp waren onderdeel van een grote wereldwijde ondersteuningsactie die ontstaan was nadat er in 1986 de grootste kernramp ooit in Tjernobyl gebeurd was. Meer dan 1.000.000 kinderen werden uitgenodigd over de gehele wereld. Ook naar Nederland kwamen er meer dan 30.000 kinderen dankzij meer dan 50 lokale organisaties, die er nu helaas één voor één mee stoppen.

We lopen nu tegen het eind van de werkzaamheden van Stichting Rusland Kinderhulp, we blijven nog een jaar actief, na beëindiging van de activiteiten wordt de stichting gesloten.

We hopen en bidden dat er duizenden vriendschappen blijven bestaan en dat je jouw vrienden in Belarus deze of volgende kerst en/of laatste keer in de zomer via ons uitnodigt.

Hartelijk dank voor jouw steun Stichting Rusland Kinderhulp

 

Klik op het boekje om de laatste jubileumuitgave te downloaden.

 

Laatste uitgave van SRK