Er is verwarring ontstaan, want SRK is toch gestopt?
Beste SRK gastouders we hebben jullie vragen en opmerkingen gehoord.

We proberen een kort verhaal te schetsen.

Vanwege de afnemende interesse om nieuwe kinderen op te nemen in gastgezinnen in Nederland en de daarbij toenemende bestaansonzekerheid heeft SRK enkele jaren geleden het besluit genomen om te stoppen.

In januari van dit jaar zijn we gestopt met de groepen kinderen voor 2 maanden naar Nederland te halen. De zomerkinderen en kerstkinderen kunnen in 2020  echter nog gewoon worden uitgenodigd.

Andere feiten:

In de gesprekken die werden gevoerd met SRK werkgroepen werd vastgesteld dat er een aantal werkgroepen niet wilden stoppen.

HTT, de busorganisatie in Minsk, blijft zelfstandig bestaan en daardoor zou het uitnodigen van familie en kinderen door kunnen gaan.

Stand van zaken nu:

  • Er vinden momenteel gesprekken plaats met de SRK werkgroepen die niet stoppen;
  • Er is een groot financieel legaat ontvangen door SRK;
  • Er zijn gesprekken met Stichting Livingstone die met groepen naar o.a. Wit Rusland reizen en werkvakanties organiseren;
  • Er zijn gesprekken met YFC International die in Wit Rusland opbouwwerk onder kinderen stimuleert;
  • Het SRK bestuur heeft besloten om na te denken over een andere (bestuurs)samenstelling en de toekomst te verkennen.

We houden je op de hoogte,

Namens het bestuur
Klaas Koops

Ps.: Jouw hulp is nog steeds onmisbaar. Dit kan o.a. door financiële ondersteuning of door het uitnodigen van je gastkind(eren). www.ruslandkinderhulp.nl

Onderweg naar iets nieuws