Stichting Rusland Kinderhulp is opgericht in 1993. Haar hoofddoelstelling was en is nog steeds:
hulp bieden aan kinderen in Belarus.

 

 

Kinderuitwisseling door Stichting Rusland Kinderhulp (SRK)

Na de Tsjernobylramp in 1986 werden er honderdduizenden kinderen uitgenodigd door SRK. Het land Belarus was voor meer dan 25% overspoeld met radioactieve neerslag uit de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit is bijna 30 jaar geleden. Het gevaar van besmetting en bestraling is inmiddels terug naar aanvaardbare niveaus volgens de staat.

Vroeger werden er jaarlijks tussen de vijf en tien groepen schoolkinderen (ca. 30 kinderen per groep) door regionale werkgroepen naar Nederland gehaald voor een verblijf in Nederland van twee maanden. Dit omdat Japanse geleerden hadden vastgesteld dat een langere periode uit het besmette gebied een gezondheidsboost zouden geven. Dit hebben we met z’n allen ook vastgesteld. Kinderen durfden niets meer te eten, hadden last van kleine kwaaltjes en er waren zeer veel soorten “stralingsziektes” die lichamelijk en psychisch van aard waren.

Een positief resultaat
Vandaag de dag zien we ook in Belarus de tegenstellingen groeien. Armoede en ziekte gaan hand in hand. Kinderen in de dorpen hebben geen zicht op een goede toekomst. Vaders en moeders zijn vaak werkzaam op de staatsboerderij van het dorp. De toekomst is somber. SRK en de werkgroepen bieden deze kansarme kinderen d.m.v. een verwen vakantie een kijk in een andere wereld. SRK inspireert en bemoedigd hen tot een positief leven. Met als resultaat dat kinderen gaan studeren, sporten en een positieve kijk op het leven krijgen.

Verwenweken voor kinderen uit Belarus
Minderjarige kinderen per klas met hun juf voor vier, vijf of zes weken uitnodigen in de vakantieperiode is mogelijk. Tijdens het schooljaar kan dat alleen met speciale toestemming van het ministerie van onderwijs uit Minsk. In 2014 staan er meerdere groepen kinderen gepland voor een verblijf van twee maanden. Ook de tijdsduur is eenvoudig naar vier weken te brengen. Dit moet wel in overleg gebeuren vanwege de beperking aan capaciteit en voorbereiding.

Naast bovenstaande hoofdactiviteiten zijn er landelijke en regionale projecten e.d. Bij Projecten vind je een overzicht van alle lopende zaken. Bij Links vind je alle regionale werkgroep-georganiseerde activiteiten.

Heb je vragen, stuur dan een e-mail: info@ruslandkinderhulp.nl

Kinderuitwisseling door Stichting Rusland Kinderhulp (SRK) 
De Stichting Rusland Kinderhulp is opgericht in 1993. Na de Tsjernobylramp in 1986 werden er honderdduizenden kinderen uitgenodigd door SRK. Het land Belarus was voor meer dan 25% overspoeld met radioactieve neerslag uit de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit is meer dan 25 jaar geleden. Het gevaar van besmetting en bestraling is inmiddels terug naar aanvaardbare niveaus volgens de staat.

Vroeger werden er jaarlijks tussen de vijf en tien groepen schoolkinderen (ca. 30 kinderen per groep) door regionale werkgroepen naar Nederland gehaald voor een verblijf in Nederland van twee maanden. Dit omdat Japanse geleerden hadden vastgesteld dat een langere periode uit het besmette gebied een gezondheidsboost zouden geven. Dit hebben we met z’n allen ook vastgesteld. Kinderen durfden niets meer te eten, hadden last van kleine kwaaltjes en er waren zeer veel soorten “stralingsziektes” die lichamelijk en psychisch van aard waren.

Een positief resultaat.
Vandaag de dag zien we ook in Belarus de tegenstellingen groeien. Armoede en ziekte gaan hand in hand. Kinderen in de dorpen hebben geen zicht op een goede toekomst. Vaders en moeders zijn vaak werkzaam op de staatsboerderij van het dorp. De toekomst is somber. SRK en de werkgroepen bieden deze kansarme kinderen d.m.v. een verwen vakantie een kijk in een andere wereld. SRK inspireert en bemoedigd hen tot een positief leven. Met als resultaat dat kinderen gaan studeren, sporten en een positieve kijk op het leven krijgen.

Verwenweken voor kinderen uit Belarus
Minderjarige kinderen per klas met hun juf voor vier, vijf of zes weken uitnodigen in de vakantieperiode is mogelijk. Tijdens het schooljaar kan dat alleen met speciale toestemming van het ministerie van onderwijs uit Minsk. In 2014 staan er meerdere groepen kinderen gepland voor een verblijf van twee maanden. Ook de tijdsduur is eenvoudig naar vier weken te brengen. Dit moet wel in overleg gebeuren vanwege de beperking aan capaciteit en voorbereiding.

Haar hoofddoelstelling was en is nog steeds: hulp bieden aan kinderen in Wit-Rusland. Groepen kinderen naar Nederland halen en hun een gezondheidsverblijf aan bieden. Er werden ook hulpgoederen ingezameld w.o. kleding en schoolspulletjes. Maar dat was het niet alleen.

Met veel organisatorisch talent en de hulp van honderden gastouders en sponsoren worden jaarlijks door de SRK bijna 1000 kinderen en hun begeleiders uitgenodigd.  Meer dan 80 groepen van 30 kinderen met hun twee begeleiders werden afgelopen jaren ontvangen voor een verblijf van twee maanden.

In het huidige dienstenpakket van de SRK tref je onder meer de volgende diensten;


Zoals verwoord in het beleidsplan.

Mogelijkheden voor individuele gastouders zijn:

  • Minderjarige of volwassene uit Belarus uitnodigen
  • Financiële adoptie
  • Projecten ontwikkelen

Ex-kankerpatiëntjes
Voor werkgroepen is het ook mogelijk om kleinere groepen kinderen uit te nodigen voor een periode van één maand. Deze kinderen zijn ex-kankerpatiëntjes. Indien bij hen minimaal een half jaar geen symptomen van hun ziekte is geconstateerd, kunnen ze in aanmerking komen voor een gezondheidsverblijf in Nederland. Zo’n groep wordt vergezeld door een Wit-Russische arts en een tolk.

Behalve kinderhulp, wil Stichting Rusland Kinderhulp structurele hulp bieden aan de zieke en hulpbehoevende mensen in Wit-Rusland.

Veel projecten zijn opgezet en met succes afgerond. Klik hier om de projecten te bekijken.

Zusterorganisatie

Help People is een Non Profit en NGO organisatie die alle werkzaamheden in Wit Rusland uitvoert. De afgelopen jaren zijn door efficientie en inkrimping nog 4 personen werkzaam. Er zijn nog andere deeltijd arbeiders t.w., de landbouw coördi-nator Alexander Postaljelko en drie chauffeurs, Gena, Jura en DenisTevens zijn er de 7 regio coördinato-ren. Deze dames en heren zijn ook vrijwilligers en doen op verzoek thuis bezoek bij mensen in Belarus, die op verzoek van Nederlandse gastouders achtergrond informatie opvragen.

Alle medewerkers zijn vrijwilligers bij Help People en staan voor hun zogenaamde loonboekje en pensioen op de loonlijst bij de HTT bus organisatie.Deze private organisatie is van Klaas Koops (DGA onbezoldigd). HTT orga-nisatie verleend zijn diensten Pro Deo, voor de SRK worden uitsluitend gemaak-te kosten netto doorberekend.
 
Kijk voor meer actuele informatie op onze Facebookpagina.