SRK = Kinderhulp in Belarus

SRK is ontstaan door het opstarten van een uitwisselingprogramma van kinderen. De aanleiding was de Tsjernobyl ramp in 1986. Ze kwamen in groepen van 30 kinderen met twee leerkrachten. Een mooie tijd voor de kinderen en de gastgezinnen waar ze in huis waren. Velen van deze kinderen zijn inmiddels volwassen en hebben zelf kinderen. Een uitwisselingsprogramma dat ook heel veel heeft betekend voor de gezinnen in dat mooie land Belarus.

De vele acties, veel genodigde kinderen, door 25 werkgroepen door geheel Nederland werden er meer dan 15.000 personen uitgenodigd.
Naast dit succesvolle uitwisselingsprogramma waren er meer acties, zoals o.a. humanitair transport, landbouwprojecten bij scholen en internaten, voedselpakketten. SRK bracht meer dan 150 vrachtwagens met humanitair materiaal naar Belarus. Humanitair materiaal waren kleding, lakens, dekens, schoenen, ziekenhuisbedden, rolstoelen, etc.

Het materiaal ging naar scholen, internaten, ziekenhuizen, bejaardentehuizen in geheel Belarus. Bij ruim 140 scholen en internaten zijn landbouwprojecten opgestart. Middels voorlichting en begeleiding leerden de scholen hoe zij moesten werken om kwalitatief goed voedsel te kunnen geven aan de kinderen.
Voedselpakketten; 10.000 stuks. De pakketten zijn in het bestaan van SRK verdeeld aan gezinnen die het moeilijk hebben. In het afgelopen jaren werd duidelijk dat het uitnodigen van groepen kinderen niet meer ging, nog voor het bijzondere verkiezingsjaar voor Belarus en nog voor de Covid-19 pandemie begon.2021 EEN FRISSE START MET EEN DUIDELIJKE NAAM: SRK = KINDERHULP IN BELARUS

Al in 2018 is besloten dat de activiteiten van SRK anders zouden moeten of misschien wel definitief stoppen van de organisatie. Na het besluit dat het anders moest is ook gezocht naar een andere partner en zijn er vele gesprekken geweest o.a. zijn er gesprekken geweest tussen alle aangesloten werkgroepen van SRK en Livingstone. Er is gezocht naar overname of samenwerking, helaas zonder resultaat, het lukte niet. Ook in Belarus zochten we naar samenwerking met meerdere stichtingen, ook dit lukte niet. Toen kwam Covid-19 en in augustus na de verkiezingen werd de chaos nog groter. Alle humanitaire werk kwam tot stilstand. Toen begon het besef te komen dat de reden om te stoppen of een andere vorm te kiezen nog dringender aanwezig is. Stoppen is de minst elegante oplossing. Vele jaren is geïnvesteerd in kennis en ervaring en dat zou in één keer weg zijn.

YFC – Youth For Christ – Billy Graham
Er zijn in Belarus andere organisaties actief. Eén van die groepen kwamen wij toevallig mee in gesprek; Youth for Christ. YFC jeugdwerk in Nederland en YFC International en hun leiding. Een goed georganiseerde club met veel kennis en ervaring in Belarus. Het was dan ook niet verrassend dat één van de leiders van YFC in het verleden gastouder is geweest voor een kind uit Belarus. SRK kreeg er als gevolg een nieuw bestuurslid bij en YFC Internationaal een adviseur. YFC zat ook met vragen over uitvoering, financiering en organisatiegroei in Belarus. Een toevallige ontmoeting van mensen met dezelfde vragen en ideeën.
Billy’s Graham grootste wens is de boodschap van de waarheid verkondigen, hij hielt enorme opwekkingsdiensten en kocht de grootste drukpers met de naam “PRAVDA”. De intentie van de boodschap is “Loof God alle dagen van uw leven en heb uw naaste lief als uzelf, dichtbij en ver weg”.

ACTIVITEITEN VAN SRK = KINDERHULP IN BELARUS”
Een centrale SRK organisatie met een centrale bankrekening. Er zijn nog enkele SRK werkgroepen. Dat worden in de toekomst “SRK vrienden groepen”.
Eén van de voormalige werkgroepen wenst zelfstandig en actief door te gaan in het gebied Brest, met een eigen gekozen taakstelling. Het huidige landelijke vrijwilligers SRK bestuur, wordt gewijzigd. De toeristenbus staat stil in Minsk, er is geen uitzicht of deze nog ooit actief kan worden door alle omstandigheden. Kindergroepen, kinderuitwisseling zoals wij kenden ligt niet voor de hand. Belarus bezoeken, culturele reizen en familie bezoeken ligt voor de hand als mogelijkheid. Dit is geheel afhankelijk wat de Belarus overheid gaat beslissen.

DE NIEUWE MOGELIJKHEDEN DIE NU IN 2021 NOG MOGELIJK ZIJN:
1. Actieve financiële adoptie voor kinderen onder de 10 jaar. Geselecteerde en gecontroleerde kinderen/gezinnen of DagCentra worden financieel ondersteunt.
2. Voedsel pakketten acties in het voorjaar, zijn uitvoerbaar. Er lopen op dit moment meerde acties.
3. Zaden aan kinderen met gezinnen met kanker of in grote armoede kan worden uitgevoerd. Voor € 20 euro per gezinnen, kan een gezin zijn tuin vullen.
4. Landbouwprojecten gaan door tenminste 30 projecten kunnen worden uitgevoerd. Een project kost nog steeds € 750,00 p/jaar per school.
5. Humanitair vervoer, voor zover we nu kunnen overzien nog eenmaal een vracht in 2021.

We hopen nieuwe groepen “vrienden van Belarus” te mogen ontmoeten. Helpt u mee!

Zijn er vragen opmerkingen, schrijf dan uw brief aan: info@ruslandkinderhulp.nl


Zusterorganisatie

Help People is een Non Profit en NGO organisatie die alle werkzaamheden in Wit Rusland uitvoert. De afgelopen jaren zijn door efficiëntie en inkrimping nog 4 personen werkzaam. Er zijn nog andere deeltijd arbeiders t.w., de landbouw coördinator Alexander Postaljelko en drie chauffeurs, Gena, Jura en Denis. Tevens zijn er de 7 regio coördinatoren. Deze dames en heren zijn ook vrijwilligers en doen op verzoek thuis bezoek bij mensen in Belarus, die op verzoek van Nederlandse gastouders achtergrond informatie opvragen. (Bekijk Help People op Facebook).

Alle medewerkers zijn vrijwilligers bij Help People en staan voor hun zogenaamde loonboekje en pensioen op de loonlijst bij de HTT bus organisatie. Deze private organisatie is van Klaas Koops (DGA onbezoldigd). HTT organisatie verleend zijn diensten Pro Deo, voor de SRK worden uitsluitend gemaakte kosten netto doorberekend.
 

Kijk voor meer actuele informatie op onze Facebookpagina.