Stichting Rusland Kinderhulp biedt humanitaire hulp aan de Wit-Rusland in de vorm van kortlopende concrete en doelgerichte projecten. Op de vervolgpagina’s kun je informatie vinden over onze doorlopende projecten:

Kinderuitwisseling door Stichting Rusland Kinderhulp (SRK)
Na de Tsjernobylramp in 1986 werden er honderdduizenden kinderen uitgenodigd door SRK. Het land Belarus was voor meer dan 25% overspoeld met radioactieve neerslag uit de kerncentrale van Tsjernobyl. Dit is bijna 30 jaar geleden. Het gevaar van besmetting en bestraling is inmiddels terug naar aanvaardbare niveaus volgens de staat.
 
Vroeger werden er jaarlijks tussen de vijf en tien groepen schoolkinderen (ca. 30 kinderen per groep) door regionale werkgroepen naar Nederland gehaald voor een verblijf in Nederland van twee maanden. Dit omdat Japanse geleerden hadden vastgesteld dat een langere periode uit het besmette gebied een gezondheidsboost zouden geven. Dit hebben we met z’n allen ook vastgesteld. Kinderen durfden niets meer te eten, hadden last van kleine kwaaltjes en er waren zeer veel soorten “stralingsziektes” die lichamelijk en psychisch van aard waren.
 
Een positief resultaat.
Vandaag de dag zien we ook in Belarus de tegenstellingen groeien. Armoede en ziekte gaan hand in hand. Kinderen in de dorpen hebben geen zicht op een goede toekomst. Vaders en moeders zijn vaak werkzaam op de staatsboerderij van het dorp. De toekomst is somber. SRK en de werkgroepen bieden deze kansarme kinderen d.m.v. een verwen vakantie een kijk in een andere wereld. SRK inspireert en bemoedigd hen tot een positief leven. Met als resultaat dat kinderen gaan studeren, sporten en een positieve kijk op het leven krijgen.
 
Verwenweken voor kinderen uit Belarus
Minderjarige kinderen per klas met hun juf voor vier, vijf of zes weken uitnodigen in de vakantieperiode is mogelijk. Tijdens het schooljaar kan dat alleen met speciale toestemming van het ministerie van onderwijs uit Minsk. In 2014 staan er meerdere groepen kinderen gepland voor een verblijf van twee maanden. Ook de tijdsduur is eenvoudig naar vier weken te brengen. Dit moet wel in overleg gebeuren vanwege de beperking aan capaciteit en voorbereiding.

Scholen en Landbouwprojecten
Omdat de staat te weinig geld vrijmaakt voor onderwijs en meer uitgeeft blijft het noodzakelijk meer aandacht te vragen voor onderwijs. Door scholen structureel te ondersteunen met geld en begeleiding kunnen zij d.m.v. landbouw-projecten, haar eigen “broek op houden”.

Financiële adoptie, hulp bij studie of operaties
Financiële adoptie is bijzonder succesvol. Nederlanders kunnen direct hulp bieden aan een gezin met schoolgaande kinderen. Dit biedt directe verlichting in een zeer vermoeide maatschappij. Er wordt door onze zusterorganisatie, Help People, gecontroleerd of de financiële steun ook daadwerkelijk wordt gebruikt waarvoor het meest nodig is.
Hulp aan locale (kinder)hulporganisaties

Stichting Rusland Kinderhulp helpt meerdere kinderhulporganisaties in Wit-Rusland, waarbij de hulp aan Children in Trouble het meest opvallend is. In 2005 is een samenwerkingsverband opgericht met Children in Trouble. Dit is een organisatie die haar hulp voornamelijk richt op zo’n 5000 kinderen die kampen met hun gezondheid als gevolg van de Tsjernobylramp. Children in Trouble helpt de (ouders van) kankerpatientjes. Het idee is opgevat een “huis” te creeren dat als tijdelijke opvang moet dienen voor de (ouders van de) kinderen die in het ziekenhuis van Minsk moeten worden opgenomen. Daarnaast heeft Stichting Rusland Kinderhulp een nauwe samenwerking met “Sociale werkvoorzieingen”  in diverse plaatsen in Wit-Rusland. Deze organisaties helpen invalide mensen door middel van simpele arbeid (naaien, schoonmaken of het vervaardigen van kleine producten) een bestaan op te bouwen.

Verbouw en renovatie bij scholen en internaten
De sanitaire voorzieningen in scholen in de achtergestelde gebieden van Wit-Rusland zijn zeer slecht. Werkgroepen kunnen een werkbezoek brengen aan Wit-Rusland en een school helpen bij het renoveren van bijvoorbeeld sanitaire voorzieningen of het aanbouwen van een klaslokaal. Met enkele duizenden euro’s worden enorme resultaten geboekt! Zo werden er vele scholen en internaten geholpen. Steun ons in het werk

Voedselpakkettenacties
Het is nog steeds nodig voedselacties te houden. In Wit-Rusland komt het veel voor dat oogsten mislukken of de armoede zo groot is dat er aan het eind van de winter voedselpakketten nodig zijn voor de sociaal armste gezinnen. Met haar jaarlijkse voedselpakkettenactie bereikt Stichting Rusland Kinderhulp inmiddels zo’n 150 dorpen in Wit-Rusland. 

Humanitaire vrachten
Per jaar gaan er vele ladingen richting Wit-Rusland. Stichting Rusland Kinderhulp heeft een jarenlange ervaring in het inzamelen van kleding en materiaal en weet goed wat bruikbaar is. Een strikt inzamelingsbeleid heeft geleid tot zeer economische en betaalbare vrachten. Jaarlijks worden er circa 20 trucks van 80 m3 met vooral kinderkleding, schoeisel, sport- en spelmateriaal, ziekenhuis-materialen en invaliditeitshulpmiddelen naar Wit-Rusland getransporteerd.
 

 

Uw steun is nodig!

Wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van kinderen in Wit-Rusland? Klik hier en steun ons!