Elke school is verplicht minimaal één warme maaltijd te geven aan de kinderen die naar school gaan. Voor de jongere kinderen gelden andere voorwaarden. Om dit te kunnen doen heeft de school of het internaat grond nodig of ze zijn afhankelijk van een kolchoze. Als ze deze mogelijkheden niet hebben dan zijn ze afhankelijk van wat ze kunnen kopen bij een kolchoze of op de markt. Een meerderheid van de scholen heeft beschikking over een stuk grond. Op deze grond verbouwen de scholen en internaten de producten voor de keuken. Wij richten ons met name op de teelten zoals aardappelen, kool, rode bieten, wortelen, uien en augurken. SRK wil bereiken dat de scholen weten hoe ze voedsel kunnen verbouwen met een goede kwaliteit. Bewaring voor de winterperiode is daar een vast onderdeel van, want het gehele jaar moet er eten op tafel verschijnen.

Eind februari 2013 zijn wij vertrokken naar Wit Rusland voor het geven van voorlichting aan 41 scholen en Internaten die meedoen dit jaar, hiervan zijn zeven nieuwe projecten. De projecten zijn verdeeld over geheel Wit Rusland. Dit jaar voor het eerst ook twee internaten waarvan de bewoners een beperking hebben. In onderstaand diagram een overzicht van het aantal projecten. Blauw staat voor alle projecten vanaf de aanvang, rood staat voor de projecten per jaar.

Net als vorig jaar hebben wij ervoor gekozen om in de regio voorlichting te geven. Dit betekend voor ons dat wij meer moeten reizen. Wij zijn er echter van overtuigd dat de discussie in kleinere groepen beter tot zijn recht komt. Het was nog volop winter tijdens ons bezoek en ook waren de wegen niet altijd even goed berijdbaar door sneeuw en ijzel. Toch hebben wij de reis zonder problemen kunnen maken. Tijdens, of eigenlijk aan het begin van de voorlichting werden wij getrak-teerd op een voorstelling van de kinderen die in het internaat wonen. Het was prachtig om naar te kijken en te luisteren. 

Tijdens de voorlichting vertellen wij over ons werk als organisatie. Dit is niet alleen het landbouwproject maar veel meer. Met gebruik van een beamer kunnen wij goed vorm geven aan de presentatie. Na deze eerste onderdelen volgt het stuk voorlichting, onze medewerker in Wit Rusland Alexander Postojolko neemt dit voor het grootste deel voor zijn rekening, aangevuld met onze kennis. Er is voldoende ruimte voor discussie. Daarnaast hebben wij een aantal directeuren gevraagd uitleg te geven over hun ervaringen met het landbouwproject.

Afgelopen zomer zijn alle projecten drie keer bezocht, doorgaans gebeurd dit in juni, juli en eind augustus. Het eerste bezoek hebben wij door de lang aanhoudende winter later gepland dan andere jaren. Net als in Nederland was de grond pas laat geschikt voor de eerste werkzaamheden. Op enkele plaatsten kon het zaad pas in juni gezaaid kon worden. Het late voorjaar heeft zeker een nadelige invloed op de productie gehad. Uiteindelijk bleek dat de opbrengst in kilogrammen achter bleef in verge-lijking met 2012. Net als voorgaande jaren zijn wij gesponsord t.a.v. de ziektebestrijdingsmiddelen. Op het juiste moment de middelen inzetten blijft een voortdurend aandachtspunt tijdens onze rondgang langs de projecten. Daarom vinden wij het ook belangrijk dat wij met name in het begin van het groeiseizoen een bezoek kunnen brengen aan de projecten. Vaak gaan wij 3 weken na het eerste bezoek weer langs de projecten. 

De waarde van de opbrengst kan per regio verschillen. Als de school weet hoeveel kilogram geoogst is gaat men de marktprijs van de goederen bepalen naar aanleiding van de prijs in hun regio.Er is iets minder geoogst afgelopen jaar bij de scholen maar voor zover de berichten nu zijn is er voldoende voedsel voor de 5148 kinderen. Wij als begeleiders zijn blij dat wij dit werk mogen doen, de wetenschap dat wij afgelopen jaar mochten samenwerken met zeer gemotiveerde scholen geeft extra stimulans om door te gaan met dit mooie werk. 

Landbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.