SRK=Kinderhulp in Belarus stelt haar polis beschikbaar voor derden. Individuele Personen en groepen kunnen gebruikmaken van de voorwaarden die bekent zijn bij Assurantiekantoor Mulderij B.V.

Ziektekosten- en aansprakelijkheidsverzekering
Om de ziektekostenverzekering betaalbaar te houden, wordt de vrijwillige medewerking van de huisarts, tandarts en de apotheek gevraagd, dus zonder kosten. Tot op heden gaf dit geen problemen. Probeer ervoor te zorgen dat de kleine behandelingen en de hoestdrankjes en aspirine gratis zijn. Tandartshulp bestaat alleen uit eerste hulp, grote ingrepen zijn dus niet mogelijk (denk aan de Russische situatie en misbruik).

De SRK heeft een verzekering voor de kinderen en hun begeleiders gesloten op een bestaande Polis, welke is ondergebracht bij Assurantiekantoor AM Mulderij B.V.. Deze polis biedt dekking voor de rubrieken buitengewone kosten, ongevallen en kosten van geneeskundige hulp. Met betrekking tot kosten van de tandarts geldt een eigen risico, van € 50,- per gebeurtenis. Vandaar dat het erg belangrijk is dat de tandarts gratis “herstel en trekwerk” verzorgt.

Een aparte aansprakelijkheidsverzekering is niet nodig. Kinderen, die tijdelijk in een gezin verblijven, vallen onder dekking van de WA/AVP polis van dat gezin. Er moet vanzelfsprekend wel een aansprakelijkheidsverzekering particulier (AVP) aanwezig zijn bij het gezin waar de kinderen worden geplaatst. De werkgroep of CVK/CPGS dient de gastouders hierover te informeren, zodat op dit punt geen onduidelijkheid kan bestaan. Dus als er schade aan derden ontstaat, kan deze gedeclareerd worden op de AVP van het gastgezin. Om elke lacune uit te sluiten, heeft de SRK een excedent dekking gesloten.

De kinderen zijn in principe gezond als ze hier komen, ze hebben alleen een sterk verminderde weerstand. De kinderen hoeven ALLEEN maar naar de dokter of de tandarts, als ze klachten hebben. Als ze naar een dokter, tandarts of ziekenhuis gaan, ALTIJD (indien mogelijk) een Russische leerkracht meenemen (deze moet wel Engels / Duits spreken). Vooraf altijd toestemming vragen aan de coördinator binnen de werkgroep of de CVK/CPGS in de vakantie periode, bij calamiteiten direct SRK hoofdkantoor inlichten.
Voor informatie over verzekering kun je contact opnemen met Mulderij & Partners in Hollandscheveld www.mulderij.nl